Uncategorized

yaşananlar nedeniyle Dünya

Sokak olayları, hükümetin düşmesi, Kırım meselesi, yanan iç savaş, yardım kamyonları, düşen uçaklar ve son yaşananlar Ukrayna meselenini içinden çıkılması zor bir vaziyete getirdi. Mesele şimdi de ambargo kararları ile çok sayıda ülkeyi ilgilendiren beynelmilel bir boyuta taşındı.

Ukrayna’da çatışan grupların arkasında iki taraf var: Bir taraf AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve AB, diğer taraf ise Rusya. AB ülkeleri ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ekonomik yaptırımlarla Rusya’yı sıkıştırmak istiyor. Bu yüzden AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve bir hayli AB ülkesi Rusya ile ticarete ciddi kısıtlamalar getirdi.

Bu yaptırım hamlesine Rusya beklenmeyen bir reaksiyon verdi. Kendisine yaptırım uygulayan bütün ülkelerden gıda ürünleri ve hammadde ithalatını durdurma ve kısıtlama kararı aldı.

Rusya, 2013’de ülkenin toplam ithalatının 43 milyar dolara yakın bölümünü oluşturan gıda ithalatını yine şekillendirdi. Rus hükümeti ülkede olası bir kıtlığı önlemek ve gıda ürünlerinde ücret artışlarına mani olmak için çeşitli tedbirler alıyor. Bu tasarılama çok ehemmiyetli, zira Rusya şu an gıda ithalatının yarıya yakınını AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AB, Kanada, Avustralya ve Japonya’dan yapıyor.

Putin gıda ithalatında işbirliği yapacağı yeni ülkeleri de belirledi: Türkiye, Arjantin, Çin, Şili, Ekvator ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler Rusya’nın yeni partnerleri. Ancak Avrupa Birliği de boş durmuyor. Rusya’nın bu ülkelerle ticaretini çeşitli hamlelerle engellemeye çalışıyor.

Putin’in Avrupa’dan yapılan gıda ithalatına getirdiği kısıtlamalar Avrupalı rençperlere büyük zarar veriyor. Avrupa’nın Rusya’ya yapmış olduğu senelik 16 milyar Euro’luk ihracat bir anda kesildi.

Zati ekonomisi krizde olan Avrupa, şimdi Rusya’nın yaptırımları hasebiyle ağır bir darbe alan rençperi için bir çözüm arıyor. Sözgelişi ekonomisi batık olan Yunanistan Rusya’ya tarım ürünleri ihraç ederken, şimdi bu ürünleri ambarlarda çürüyor. Polonya’da, Avusturya’da, Finlandiya’da, Norveç’te, Almanya’da da vaziyet rençperler için hiç iç açıcı değil.

Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle işleri bozulan Avrupalı üreticiler kendi hükümetlerine ve AB idarenine yoğun baskı yapıyorlar. Talepleri ise Rusya’ya gıda ihracatı kapısının yeniden açılması. Hem de zarar gören üreticiler ve rençperler AB’ye zararlarının karşılanması için tazminat davası açacaklarını belirtiyorlar.

Rusya’nın uyguladığı ambargo AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’den çok AB’yi zorluyor. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ iş ticarete geldi mi Rusya’ya o kadar da katı davranmıyor. Soğuk savaş vakiti dahi iki ülke arasındaki buğday ticaretinin devam ettiği unutulmamalı.

Ukrayna’daki olaylar tüm dünyayı negatif etkiledi. Bozulan ticaret, oluşan savaş ortamı, gerilen ilişkiler, değişen sınırlar meselelerin daha da büyüdüğünün en büyük kanıtı. Ukrayna meselesi kuvvetli bir kasırga gibi önüne gelen her şeye zarar veriyor. Meselenin tüm tarafları bundan son derece rahatsız. Halkların yoksullaşmasına ve birçok meseleye kapı aralayan bu olayda akılcı bir çözüme ihtiyaç var. Hem havayı sakinleştirecek ve hem de bu ülkelerin güneşli günlere geri dönmesini sağlayacak kalıcı bir çözüme!

Putin, Obama ve Merkel’in tarafları olduğu bu denklemde öncülerin mağdur olan ülkelerin halklarının refahı için itidalli ve akılcı davranmaları gerekiyor. Değişen ve globalleşen dünya ekonomisinde artık bir ülkede çıkan olay bir hayli ülkeyi etkiliyor, bu yüzden de artık meselelerin ortak akıl ve yürekle çözülmesi gerekiyor. Zira ters vaziyetlerde bütün ülke halkları bundan negatif etkileniyor.

Avrupa enerji ihtiyacını karşılamak için ne kadar Rusya’ya muhtaçsa; Rusya da enerjisini satmak için Avrupa’ya muhtaç. Bir hayli istikametten birbirlerine bağımlılar. Bu ülkeler bir an önce çıkar çatışmalarını ve sonuçsuz güç savaşlarını bir kenara bırakmalı.

Ukrayna’daki yaşananlar nedeniyle Dünya devlerinin birbiriyle mücadelesini sertleştirmesinin önüne geçmek tüm dünyanın ortak sorumluluğu.

Dünyaya sulhun ve kardeşliğin egemen olması için bir istişare grubu oluşturulmalı ve ortak akılla hareket edilmeli. Olaylara müdahele eden ülkeler de bir takım konularda fedakârlık yapmayı kabullenmeli. AB, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve Rusya aralarında dövüş edeceklerine, bütün olanaklarını ezilen, katledilen ve açlıktan can veren insanları savunmak, hayat standartlarının iyileştirilmesi için harcamalı. Ancak bu ortak akıl ve yürek ile dünyada özlenen sulh ve kardeşlik ruhu oluşturulabilir.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s